W nowym roku akademickim, który współbrzmi z nowym rokiem pracy duszpasterskiej, „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, nie lękajcie się pogardy, odrzucenia, wyśmiania.
abp Wiktor SKWORC

Inauguracja roku akademickiego na WTL UŚ

Kim jest człowiek wiary?
Jest człowiekiem modlitwy. Każdego dnia staje przed Panem, chwali Go nieobłudnymi wargami, całym swoim umysłem i całym swoim sercem. Jest człowiekiem oczekującym, woła do Boga, lecz najpierw ze wszech sił stara się Go słuchać. Pokłada całą swoją ufność w miłosierdziu Pana, który strzeże go jak źrenicy oka i ukrywa w cieniu swych skrzydeł.
Te odpowiedzi podsuwa nam dzisiejszy psalm – psalm 139, który ukazuje, jak blisko nas jest Bóg, jak troszczy się o nas w każdej chwili dnia i nocy, od początku naszego życia aż po jego kres na ziemi. Zwieńczeniem tego zachwytu i zadziwienia nad Bożą obecnością, obecnością, która miłuje, są słowa śpiewu przed Ewangelią. Bóg wzywa nas, abyśmy nie zatwardzali serc, lecz słuchali głosu Pana. Słuchali i pozwalali się prowadzić: „Prowadź mnie, Panie, swą drogą odwieczną”!